Логін:
Пароль:
 


Архів подій

 

Партнери » Соціальні партнери

Діють угоди про співробітництво та координацію діяльності з такими соціальними партнерами Союзу:

1. Запорізькою обласною державною адміністрацією

2. Запорізькою міською владою

3. Обласною федерацією профспілок

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Розвиток соціального партнерства, перш за все, був пов'язаний з участю роботодавців у ведені колективних переговорів, укладанні та реалізації Регіональної угоди, участі роботодавців в інститутах соціального партнерства. За ініціативи Ради Союзу, завдяки спільним діям сторін, у 2004 році в області, вперше в Україні, створено рівноправну обласну раду соціального партнерства та нову модель Регіональної угоди.

Відповідно до Указу Президента України «Про розвиток соці ального діалогу в Україні» у поточному році на паритетних засадах створено обласну тристоронню соціально-економічну раду. Від сторони роботодавців до неї делеговано представників різних галузей економіки. Голова обласної федерації роботодавців делегований Федерацією роботодавців України до складу Національної тристо ронньої соціально-економічної ради при Президенті України. Протягом останніх років відбувалось утвердження паритетних відносин між органами влади, роботодавцями та профспілками області, їх взаємної відповідальності за виконання зобов'язань угоди, розбудови обласної федерації роботодавців та її членських організацій за територіальною та галузевою ознакою, як сторони соціального партнерства, розширення представницт ва федерації на регіональному та національному рівнях.

Союз та його члени, обласна федерація роботодавців та її членські організації активно співпрацювали з обласною державною адміністрацією, обласною радою, профспілками у розробці та реалізації всіх Регіональних угод починаючи з 2003 року, обласних програм зайнятості, охорони праці на виробництві та профілактики профзахворювань, професійної підготовки та перепідготовки кадрів, пенсійного забезпечення, управління фондами соціального страхування, розвитку соціальної сфери.

Зросла роль співпраці в реалізації обласної програми покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2009 роки. З питань, які мають безпосередній вплив на трудові відносини роботодавців з працівниками, розвиток соціального партнерства, підвищення соціальної захищеності населення області, Союз тісно взаємодіяв з Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головним управлінням Пенсійного фонду України, обласним комітетом сприяння зайнятості населення, обласним центром зайнятості, постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, територіальним відділенням Держнаглядохоронпраці, обласним комітетом профтехосвіти, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області, їх керівники брали участь у розгляді проблемних питань та прийнятті рішень керівними органами Союзу, керівники та представники Союзу - у роботі їх колегій, рад тощо.

Завдяки роботі членів Союзу, роботодавців області, у тому числі з виконання зобов'язань Регіональних угод починаючи з 2003 року забезпечено виконання показників обласних програм щодо збільшення обсягів виробництва товарів та послуг, рівня заробітної плати, оздоровлення ринку праці, створення нових робочих місць. Ці питання систематично розглядались на засіданнях Ради обласного союзу та обласної ради соціального партнерства з підведенням підсумків на спільних засіданнях сторін один раз на півроку.

Протягом всіх останніх років всі зобов'язання роботодавців за Регіональною та Генеральною угодами виконувались. На реалізацію активної регіональної політики у соціальній сфері пріоритетну увагу роботодавцями приділено заходам з оздоровлення ринку праці області, забезпеченню гідного рівня оплати праці в галузях та секторах економіки.

 
Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням в якості джерела ЗОСППР «Потенціал». Передрук матеріалів в мережі тільки з прямим гіперпосиланням на https://potencial.org.ua