Логін:
Пароль:
 


Архів подій

 

Інформаційно-маркетингова підтримка малого бізнесу

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Малі підприємства – це основа європейської економіки. Вони є ключовим джерелом робочих місць і благодатним ґрунтом для бізнесових ідей. Зусилля Європи з відкриття нової економіки матимуть успіх, тільки якщо малий бізнес буде висунутий на перше місце в порядку денному.

Малі підприємства є найчутливішими до всіх змін в умовах підприємницької діяльності. Вони перші страждають, якщо вони переобтяжені надмірною бюрократією. Також вони перші процвітають завдяки ініціативам зі зниження бюрократії й заохочення успіху...

ПРО СТРАТЕГІЮ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ

Рішенням двадцять другої сесії Запорізької обласної Ради п’ятого скликання за № 2 від 06.06.2008 р., відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 16 ч. 1, ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 3 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 21.07.2007 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» та з метою спрямування об’єднаних зусиль влади, підприємницьких структур і громади на збереження та розвиток потенціалу і традицій Запорізької області задля поліпшення життя мешканців регіону, затверджено Стратегію регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року...

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015-2016 РОКИ
м. Запоріжжя, 2014
ЗМІСТ

Характеристика Програми

1. Вступ.
2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в регіоні.
3. SWOT-аналіз розвитку підприємницького середовища
4. Головна мета Програми та очікувані результати.
5. Організація контролю за ходом виконання Програми.
6. Проекти Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки.
7. Заходи щодо забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва...

Докладніше

 

 
Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням в якості джерела ЗОСППР «Потенціал». Передрук матеріалів в мережі тільки з прямим гіперпосиланням на https://potencial.org.ua