Логін:
Пароль:
 


Архів подій 

Міжнародні відносини » Вступна стаття

Важливу увагу ЗОСППР «Потенціал» приділяє зміцненню зов­нішньоекономічних зв'язків, залученню інвестицій в економіку регіону.

Підприємства, організації, фірми - члени ЗОСППР «Потенціал» мають зовнішньоекономічні зв'язки з партнерами з 107 країн світу. По обсягах зовнішньоторговельного обороту, обсягах інозем­них інвестицій займають провідні позиції в Україні.

Для пошуку нових ринків і зміцнення зовніш­ньоекономічних зв'язків ЗОСППР «Потенціал» в останні роки організував зустрічі запорізьких про­мисловців і підприємців із представниками ділових кіл з Росії, країн СНД, Німеччини, Чеської Республі­ки, Польщі, Китаю, ПАР, Туреччини, Болгарії. Актив­но проводилася робота з колегами з Бургаса (Бол­гарія), Магдебурга (Німеччина), Чун Цина (Китай). У 1998 та 1999 роках укладено договори про спів­працю з Бургаською та Магдебурзькою торгово-ін­дустріальними палатами. В рамках договору з Маг­дебурзькою торгово-індустріальною палатою ство­рено центр «Запоріжжя-Магдебург», за участю членів Союзу реалізуються спільні проекти.

Не випадково у м. Запоріжжі в 2003 році від­булося розширене засідання Ради Міжнародно­го Конгресу промисловців і підприємців за участю президентів національних союзів, яке стало знач­ною подією для промисловців і підприємців регіону, збагатило форми роботи Союзу.

Готуючись до інтеграції до Євросоюзу промисловці і підприємці вирішують завдання збереження своїх позицій в конкурентній боротьбі з іноземними компанія­ми на внутрішньому ринку, досягнення рівноправних відносин на ринку праці, товарів, капіталу і за останні три роки члени Союзу розглядали ці питання тричі.

Акцент робиться на технічну реконструкцію та оновлення основних фондів, впровадження нових технологій, розробку і якнайшвидше впроваджен­ня на підприємствах регіону систем управління які­стю, охороною праці, екологією відповідно до між­народних стандартів.

Приклад подають великі промислові підприєм­ства базових галузей, такі як акціонерні товариства «Мотор Січ», «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», «Запорізький завод феросплавів», «Дніпроспецсталь», «Запорізький виробничий алю­мінієвий комбінат», «Запорізький залізорудний ком­бінат», «Запорізький автомобілебудівний завод», «Запоріжтрансформатор», «Український графіт», «Запоріжвогнетрив», «Запоріжкокс», «Запорізький завод кольорових сплавів», «Азовські мастила та оливи», «Завод «Прогрес», ГРП «АвтоЗАЗ-Мотор», державні та казенні підприємства «Запорізьке маши­нобудівне конструкторське бюро «Прогрес», Запорізь­ка АЕС, «Запорізький титаномагнієвий комбінат», Бер­дянський морський торговельний порт, а також підприємства малого та середнього бізнесу акціонерне то­вариство «Агросервіс 2000», товариства з обмеже­ною відповідальністю «Компанія «Апександр», «Тор­говий будинок «Хорт», «Виробничо-комерційна фірма «Ольф», «Таврійська ливарна компанія» та інші.

 
Читайте нас на FACEBOOK

Интернет-ресурс поддержки малого бизнеса Запорожской области


Агентство Промышленных Новостей


Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням в якості джерела ЗОСППР «Потенціал». Передрук матеріалів в мережі тільки з прямим гіперпосиланням на https://potencial.org.ua
Проверка сайта