Логін:
Пароль:
 


Архів подій

 

Роботодавці » Регіональна угода

ТЕРИТОРІАЛЬНА УГОДА

між Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та Запорізькою обласною радою профспілок

на 2014-2016 роки


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Територіальну угоду (далі – Угода) укладено між Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною федерацією роботодавців та Запорізькою обласною радою профспілок (далі – Сторони), відповідно до Конституції України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Угода укладена з метою об'єднання зусиль Сторін на забезпечення: узгодження інтересів працівників та роботодавців, створення кращих умов для збереження, відтворення і розвитку трудового та людського потенціалу регіону, удосконалення економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики створення гідних умов праці, рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на договірній основі та партнерських засадах для попередження соціальної напруги в регіоні.

1.3. Сторони визнають Угоду як нормативний акт соціального діалогу. Положення Угоди розповсюджуються на підприємства (організації, установи) незалежно від форм власності. Її положення діють безпосередньо, є обов'язковими для виконання всіма суб’єктами в області через територіальні угоди іншого рівня та колективні договори відповідно до чинного законодавства.

1.4. Реалізація Угоди здійснюється з урахуванням прогнозних показників розвитку області, визначених програмами соціально-економічного та культурного розвитку області на 2014-2016 роки.

Сторони сприятимуть включенню основних положень Угоди до комплексних та цільових програм економічного та соціального розвитку регіону, домагатимуться фінансового забезпечення цих положень при формуванні проектів місцевих бюджетів.

1.5. Територіальна Угода враховує норми і положення Генеральної Угоди як мінімальні, та включає положення, що перевищують ці норми з урахуванням особливостей регіону, необхідності міжгалузевої координації основних соціальних гарантій.

Вони мають бути обов'язковими для використання на виробничому рівні як мінімальні, під час укладення колективних договорів, а виходячи з можливостей підприємства (установи, організації), можуть їх перевищувати.

1.6. Прийняті Сторонами домовленості є обов’язковими для виконання. Жодна зі Сторін не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих зобов'язань. У період дії Угоди Сторони можуть, за взаємною домовленістю, вносити до неї зміни і доповнення.

ІІ. СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Сторони домовились:

2.1.1. Проводити політику, спрямовану на:

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств шляхом зменшення фіскального та адміністративного тиску на товаровиробників, забезпечення умов для створення високотехнологічних робочих місць і умов для продуктивної роботи працівників;

створення сприятливого інвестиційного і податкового режиму для підприємств, які створюють нові робочі місця;

недопущення збитковості підприємств, своєчасне відновлення їх платоспроможності, попередження банкрутства.

2.1.2. Сприяти зростанню обсягів виробництва, підвищенню продуктивності праці, поліпшенню фінансових показників роботи підприємств шляхом - вирішення проблемних питань підприємств, організацій, закладів, ініціювання внесення змін до діючого законодавства, участі підприємств у реалізації державних та регіональних програм тощо.

2.1.3. Здійснювати дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів Сторін соціального діалогу щодо проектів програм економічного та соціального розвитку і формування місцевого бюджету на відповідний рік, соціальних програм, що передбачено ст. 18 Закону «Про соціальний діалог в Україні».

2.1.4. Сприяти обов’язковому, своєчасному та у повному обсязі перерахуванню субвенцій з Державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіону.

2.1.5. Вживати заходи щодо підтримки інвестиційної та інноваційної активності підприємств, розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.

2.1.6. З метою стимулювання збільшення виробництва та покращення якості сільськогосподарської продукції здійснити комплекс заходів щодо організації змагання на збиранні врожаю зернових культур і виробництва молока та передбачити заохочення кращих працівників у межах наявних коштів в обласному бюджеті.

2.1.7. Вживати заходів з недопущення закриття підприємств без завчасного інформування галузевих профспілок, що дозволить вирішувати питання, пов’язані з соціальним захистом працівників підприємств, які підлягають звільненню.

...Повний текст Угоди

Лист Мінсоцполітики

 
Читайте нас на FACEBOOK

Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізької областіАгентство Промышленных Новостей


Цитування в інших ЗМІ тільки зі згадуванням в якості джерела ЗОСППР «Потенціал». Передрук матеріалів в мережі тільки з прямим гіперпосиланням на https://potencial.org.ua